भक्त सेवा

दैनिक भक्त सेवा : नोव्हेंबर महिना
दि ०१/११/२०२२ १) अमोल घाटोळ २) सागर घाटोळ ३) मंगेश घाटोळ ४) मनोहर घाटोळ ५) पुरषोत्तम घोडस्कार
दि ०२/११/२०२२ १) जय भवानी गट (लक्ष्मी घाटोळ )
दि ०३/११/२०२२१) संदिप बोर्डे २) अनंता वारुळकर ३) राजु वारुळकर ४) शंकर घाटोळ ५) रामु वारुळकर
दि ०४/११/२०२२१) महादेव नागे २) सुनिल घाटोळ ३) तुळशीराम घाटोळ ४) वसंता नागे ५) गणेश घाटोळ ६) शेषराव घाटोळ
दि ०५/११/२०२२१) जय दुर्गा गट ( मनकर्णा रेलकर)
दि ०६/११/२०२२१) गोपाल रेलकर २) दिपक रेलकर ३) अनंता रेलकर ४) एकनाथ रेलकर
दि ०७/११/२०२२१) निलेश नागे २) नितीन घाटोळ ३) देवेंद्र घाटोळ  ४) गोपाल घाटोळ  ५) लखू मोरे ६) दिनेश खानापुरे ७) विजू नागे
दि ०८/११/२०२२१) सौरव घाटोळ २) संकेत घाटोळ ३) अंकुश घाटोळ  ४) प्रज्वल वारुळकर ५) गणेश मोरे ६) आदित्य खानापुरे
दि ०९/११/२०२२१) योगेश बोर्डे २) विठ्ठल वारुळकर ३) निलेश वारुळकर ४) मंगेश वारुळकर ५) राहुल वारुळकर ६) अश्विन घाटोळ  
दि १०/११/२०२२१) पंकज घाटोळ २) पवन घाटोळ ३) पवन शिंन्दे ४) अतुल मोरे ५)ज्ञानेश्वर वसतकार
दि ११/११/२०२२१) वंदना नवलकार गट-१ (वाडी)
दि १२/११/२०२२१) शुभम पोहनकार २) अनिल घाटोळ ३) पंकज बोर्डे ४) नागेश घाटोळ ५) माधव वारूळकर
दि. १३/११/२०२२१) काशिनाथ पोहनकार २) रवि बोर्डे ३) राजु वारुळकर ४) निळकंठ वारुळकर ५) विठ्ठल शिंदे ६) पंकज मोडोकार
दि. १४/११/२०२२१) संतोष पोहनकार २) नागेश घाटोळ ३) गोलू वसतकार ४) अमोल पोहनकार ५) गजु पोहनकार ६) विनोद खानापुरे
दि १५/११/२०२२१) खंडू घाटोळ २) संजय वारुळकर ३) अशोक घाटोळ ४) महादेव मोरे ५) सखाराम घाटोळ
दि १६/११/२०२२१) रघुनाथ वारुळकर २) रामदास घाटोळ ३) मोतीराम पातोंड ४) वासुदेव मोरे
दि १७/११/२०२२१) सुनंदाबाई भाकरे गट (वाडी)
दि १८/११/२०२२१) संजु घाटोळ २) मोतीराम घाटोळ ३) जगदेव घाटोळ ४) अरुण घाटोळ ५) विश्वास घाटोळ  ६) प्रविन घाटोळ
दि १९/११/२०२२१) प्रविन नागे २) संदीप रेलकर ३) राजु नागे ४) शंकर शिंदे ५) रुपेश घाटोळ ६) विजु वसतकार
दि २०/११/२०२२१) जय गजानन गट (कमलाबाई घोडस्कार)
दि २१/११/२०२२१) सागर नागे २) गणेश घाटोळ ३) मारोती पातोंड ४) मोहन घाटोळ ५) शंकर बाजोड ६) गोपाल घाटोळ ७) सुपेश सोनोने
दि २२/११/२०२२१) जय जगन्नाथ गट (ऊर्मिला घाटोळ )
दि २३/११/२०२२१) वंदना नवलकार गट-२ (वाडी)
दि २४/११/२०२२१) प्रमोद तिव्हाणे २) विष्णु शेळके ३) जानराव भोंगळ ४) शिद्दु भोंगळ ५) सचिन धोटे
दि २५/११/२०२२१) बालुभाऊ भोंगळ २) शैलेश तिव्हाने ३) अनंता वाघ ४) नितीन हेटे ५) विनोद भोंगळ
दि २६/११/२०२२१) योगेश वरणकार २) गोपाल तिव्हाणे ३) संतोष छांगाणी ४) कुंजीलाल मंत्री ५) दिनेश मोरखडे ६) अनंता वाघ
दि २७/११/२०२२१) जय गट (आवार)
दि २८/११/२०२२
दि २९/११/२०२२
दि ३०/११/२०२२